DT-1

491 pobrań

1357 wyświetleń

DT-1 to deklaracja na podatek od środków transportowych składana do właściwego organu podatkowego przez osoby fizyczne lub prawne. W pierwszym punkcie formularza należy podać miejsce składania dokumentu, następnie dane identyfikacyjne podatnika, należy wskazać na przyczyny składania deklaracji, odhaczając właściwy kwadrat. W kolejnej części podaje się dane przedmiotu: rodzaj środków transportowych, liczbę oraz kwotę podatku. Na końcu pisma powinien znajdować się podpis osoby składającej deklarację. Formularz składa się do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w trakcie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów