Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

301 pobrań

972 wyświetleń

Deklarację mają obowiązek złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnej. Podatnik bez wezwania organu podatkowego ma obowiązek złożyć deklarację, obliczyć i zapłacić podatek w kasie lub na rachunek bankowy. Deklarację składa się do organu podatkowego zgodnie z miejscem zamieszkania (siedziby) kupującego. Złożenie deklaracji i zapłata podatku powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów