Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

284 pobrań

1147 wyświetleń

Deklaracja określa wysokość pobranego i wpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych. Płatnikiem podatku jest notariusz, który w treści aktu notarialnego, określa podstawę prawną i sposób jego obliczenia. W przypadku, gdy czynności cywilnoprawna jest zwolniona z podatku, zamieszcza podstawę prawną zwolnienia. Deklaracja zawiera: miejsce i cel składania deklaracji, dane płatnika, adres siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące należności, czyli kwotę podatku, oświadczenie i podpis płatnika.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów