CIT-ST

358 pobrań

1647 wyświetleń

Dokument CIT-ST jest formularzem podatkowym, który zawiera informacje o podatniku, które są niezbędne do ustalenia należnych dochodów dla samorządu terytorialnego . Dochody te są należne z tytułu udziału osób prawnych we wpływach pochodzących z podatku dochodowego. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać dane takie jak: dokładny okres rozliczeniowy, miejsce oraz cel składania informacji, dokładne dane podatnika oraz informacje o liczbie zatrudnionych. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

CIT

CIT

Popularne zapytania:

  • cit st formularz
  • CIT -8 druk
  • cit-st formularz

Podobne wzory dokumentów