CIT-9R

3 pobrań

28 wyświetleń

CIT-9R jest deklaracją składaną w Urzędzie Skarbowym, a dotyczy wysokości przychodów za wywóz ładunków oraz pasażerów przyjętych do przewozu w porcie naszego kraju, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zleceniodawców spoza Polski. Ten i inne wzory dokumentów możemy pobrać i wydrukować ze stron internetowych, a następnie wypełnić i złożyć. Deklaracja oprócz danych podatnika zawiera między innymi wykaz zobowiązań podatkowych ze wspomnianego wyżej tytułu. Wzór dokumentu obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

CIT

CIT

Podobne wzory dokumentów