CIT-8B

17 pobrań

125 wyświetleń

Deklaracja CIT- 8B to zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, za konkretny rok podatkowy. Wzór tego dokumentu obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wszelkie inne wzory dokumentów, podobnie jak ten, można wydrukować, nie wychodząc z domu, pobierając ze specjalnych stron internetowych. Omawiany dokument zawiera między innymi takie dane, jak: informacje o grupie kapitałowej czy ustalenie kwoty należnego podatku oraz podstawy opodatkowania.

CIT

CIT

Podobne wzory dokumentów