CIT-6AR

4 pobrań

129 wyświetleń

CIT-6AR jest deklaracją o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu posiadania udziałów w zyskach osób prawnych. Deklarację składają osoby prawne przejmujące inne spółki kapitałowe lub osoby prawne zwolnione wcześniej od podatku tracące posiadane zwolnienie. Deklarację CIT-6AR należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby podatnika. Termin złożenia upływa wraz z końcem pierwszego miesiąca roku następnego po roku, w którym pojawił się obowiązek uiszczenia podatku. Obowiązujące wzory dokumentów są do pobrania poniżej.

CIT


Podobne wzory dokumentów