CIT-5

130 pobrań

1107 wyświetleń

CIT-5 jest oświadczeniem, którego wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów (akcie wykonawczym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Złożenie oświadczenia skutkuje zwolnieniem od podatku dochodowego od dywidendy lub udziału w zysku osoby prawnej. Obowiązek wypełnienia i złożenia oświadczenia CIT-5, skutkujący zaniechaniem poboru podatku przez płatnika, spoczywa na uprawnionym podatniku. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym wypłacana jest dywidenda. Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

CIT

CIT

Popularne zapytania:

  • cit-5

Podobne wzory dokumentów