CIT-11R

6 pobrań

122 wyświetleń

Dokument CIT-11R jest deklaracją o wysokości podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z dywidend, czy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne, niż zostały wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub CIT-6AR. Wzory dokumentów podanych powyżej, a także innych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i nie tylko, można wydrukować z witryn internetowych, poświęconych tej tematyce. Deklaracja CIT-11R między innymi wymaga wpisania danych podatnika i obliczenia należnego podatku.

CIT

CIT

Podobne wzory dokumentów