CIT-10Z

185 pobrań

1238 wyświetleń

Praktycznie wszystkie wzory dokumentów, jakie mamy obowiązek złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym, znajdziemy dziś na stronach internetowych. Podobnie jest z deklaracją CIT-10Z, która dotyczy wysokości pobranego przez płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatników, którzy nie mają swej siedziby lub zarządu na terytorium Polski. W dokumencie znajdują się miedzy innymi dane płatnika, wykaz zobowiązań podatkowych oraz oświadczenie osób odpowiedzialnych za podanie prawdziwych danych.

CIT

CIT

Popularne zapytania:

  • cit-10z
  • cit 10z formularz

Podobne wzory dokumentów