CFR 1

3937 pobrań

10132 wyświetleń

CFR 1 to formularz w którym wnioskuje się o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.  W jednostronicowym dokumencie należy podać nazwę Organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek, przedstawić dane identyfikacyjne podatnika, jego dane adresowe. W części C należy uzupełnić treść wniosku. W części D określić sposób odbioru zaświadczenia, które można odebrać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika( w tym miejscu trzeba podać dokładne dane osoby upoważnionej do odbioru dokumentu). Na końcu wnioskodawca składa podpis i oświadczenie.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • crf 1
  • druk cfr-1 2015
  • wniosek cfr-1 2015 us kalisz
  • wniosek cfr-1 2015
  • dokument CFR-1
  • cfr-1 2015
  • WNIOSEK NA CFR-1
  • umowa cfr
  • dokument cfr-1

Podobne wzory dokumentów