Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową)

616 pobrań

2201 wyświetleń

Wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową), stanowi dokument potwierdzający zaliczenie poszczególnych wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty. Arkusz zawiera m.in. dane ucznia, opinię nauczyciela (wychowawcy) uzyskaną na podstawie obserwacji zachowań ucznia, zgodę rodziców lub opiekunów na wydanie karty, wiadomości teoretyczne, umiejętności praktyczne oraz pomoc przedlekarską. Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób, oznaczają potwierdzenie zaliczenia poszczególnej części na arkuszu. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom kartę.

Różne

Popularne zapytania:

  • karta rowerowa
  • arkusz zalece? ucznia ubiegaj?cego si? o kart? rowerow?
  • arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową 2015
  • druk zgloszenia na karte rowerowa
  • wzor druku zgloszenia na karte rowerowa
  • arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
  • karta rowerowa wzór
  • wniosek na kartę rowerową
  • arkusz zaliczen ucznia ubiegajacego sie o karte rowerowa

Podobne wzory dokumentów