Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)

248 pobrań

1163 wyświetleń

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego jest pismem procesowym, który zaskarża wyrok wspomnianego organu. W dokumencie należy umieścić informacje takie jak dzień ogłoszenia wyroku, sygnaturę akt oraz wartość przedmiotu zaskarżenia. Ważne jest również, aby dokładnie podać zarzuty, jakie kierujemy wobec wydanego przez Sąd wyroku, a także dokładne uzasadnienie swojego stanowiska. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma procesowe, z pewnością takie wzory dokumentów znajdziemy w internecie.

Podgląd dokumentu


.................., dnia..................r.


 


 


 


Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


za pośrednictwem


Sądu Rejonowego w ..................Wydział ..................

..................

 


 


 


Powód: ..................


Pozwany: ..................


 


..................

Wartość przedmiotu zaskarżenia...................zł


 


 


APELACJA


 


od wyroku Sądu Rejonowego w .................. Wydział .................. z dnia..................sygn. akt ...................


..................

Zaskarżam w .................. wyrok Sądu Rejonowego w ..................z dnia..................r.sygn. akt .................. .


Wyrokowi zarzucam ..................


Wnoszę o ..................


..................

UZASADNIENIE


..................


 


 


......................................


(podpis)


 


 


Załączniki:


- odpis apelacji.


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór apelacji od wyroku sądu pracy
  • apelacja sąd pracy wzór

Podobne wzory dokumentów