Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny)

327 pobrań

1142 wyświetleń

Apelacja od wyroku Sądu rejonowego (Wydział Karny) jest rodzajem dokumentu procesowego, dzięki któremu możemy wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku Sądu. Dokument powinien zawierać między innymi takie informacje jak: miejscowość, data, wydział oraz nazwa sądu, data wyroku oraz dokładne uzasadnienie i zarzuty wobec wyroku. Na dole dokumentu powinien znajdować się nasz odręczny podpis. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma, takie wzory dokumentów znajdziemy na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu.................., dnia ..................


..................


..................


....................................

Sąd Apelacyjny


w ..................


Wydział Karny


za pośrednictwem


Sądu Okręgowego


w ..................


Wydział Karny


 


APELACJA


 


od wyroku Sądu Okręgowego w .................. Wydział Karny z dnia ..................r. sygn. akt ..................


..................

Zaskarżam w .................. wyrok Sądu Okręgowego w .................. z dnia ..................sygn. akt...................


Wyrokowi zarzucam ...................


Wnoszę o:


..................

 


..................

UZASADNIENIE


 ..................

 


.....................................


(własnoręczny podpis)


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • odwołanie od wyroku sądu okręgowego wzor

Podobne wzory dokumentów