Apelacja

2920 pobrań

13742 wyświetleń

Apelacja jest dokumentem, który służy do odwoływania się od wyroków sądowych. Termin na wniesienie apelacji to 14 dni od dnia otrzymania bądź ogłoszenia wyroku. Apelację wnosi się do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu nadającego wyrok. W apelacji należy umieścić dane sądu, wartość zaskarżenia, sygnaturę wyroku oraz powód zaskarżenia a także to, o co wnosi osoba składająca apelację. Bardzo istotnym elementem apelacji jest uzasadnienie, w którym należy wpisać argumenty stanowiące o słuszności apelacji. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., ..................r.


 


 


 


Do


Sądu Okręgowego


I Wydział Cywilny


w ..................


 


Wartość przedmiotu


zaskarżenia: .................. zł.


..................

 


APELACJA


 


Od wyroku Sądu Rejonowego w ..................Wydział .................. z dnia ..................r. sygn. akt...................


 


..................

Zaskarżam w .................. wyrok Sądu Rejonowego w ..................z dnia ..................r., sygn. akt................... .


Wyrokowi zarzucam ..................


Wnoszę o ...................


 


..................

UZASADNIENIE


 


..................


 


 


 


.....................................


( podpis)


 


 


 


 


Załączniki:


(1 egzemplarz dla sądu, dla każdego uczestnika postępowania po jednym egzemplarzu)


 


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • apelacja wzór
  • apelacja
  • wzor apelacji od wyroku sadu
  • wzór apelacji
  • wzor apelacji
  • Apelacja Od Wyroku Sądu Okręgowego Wzór
  • apelacja cywilna wzór
  • Apelacja Wzór Pisma
  • apelacja wzór pisma
  • apelacja wzor

Podobne wzory dokumentów