Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

14 pobrań

417 wyświetleń

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji jest dokumentem stosowanym w celu rezygnacji z zamówienia, ze względu na niedotrzymanie terminu dostarczenia przez firmę wysyłającą. W dokumencie należy wpisać dane adresata, dane dotyczące zamówienia przesyłki oraz ostateczną datę, do której przesyłka miała dotrzeć do zamawiającego. W piśmie należy umieścić zapisek o rezygnacji z dalszych usług firmy. Pismo należy pokwitować swoim imieniem i nazwiskiem. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


 


 


Adresat:


..................


..................


.................. ..................


ANULOWANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


..................

W związku ze złożonym zamówieniem z dnia .................., którego kopię załączam, informuję, że z powodu niepełnej wysyłki, którą otrzymaliśmy od Państwa dnia .................., anulujemy pozostałą część zamówienia. Niestety w terminie późniejszym nie będziemy już nią zainteresowani.


Prosimy o wystawienie rachunku na już przyjęty przez nas towar.


 


 


 


Z poważaniem,


 


 


.........................................................


(podpis)


Różne


Podobne wzory dokumentów