Anulowanie pełnomoocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

80 pobrań

825 wyświetleń

"Gdy umowa o pracę wygasa, pracodawca musi zadbać także o anulowanie pełnomocnictwa, którego udzielił zatrudnianemu dotąd podwładnemu. Współpraca odchodzącego pracownika z firmą staje się bezpodstawna prawnie. Pismo takie jak anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę jest szczególnie istotne w przypadku, gdy firma posiada rozbudowaną strukturę i wiele oddziałów - należy wtedy zapewnić błyskawiczną wymianę informacji. Podobnie jak inne wzory dokumentów dostępne w ramach naszego portalu w kategorii ""pełnomocnictwa - wypowiedzenia"", niniejszy formularz można pobrać na dysk (format PDF to 1 strona A4) bądź wypełnić on-line wersję interaktywną."

Podgląd dokumentu

.................., ..................r.
Adresat: ..................

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ


Niniejszym informuję, że z dniem ..................r. została rozwiązana umowa o pracę z ................... W związku z tym anuluję wszelkie udzielone mu wcześniej pełnomocnictwa, a jego jakakolwiek forma współpracy na rzecz naszej firmy od tego dnia staje się bezpodstawna prawnie.

..................

Proszę o przekazanie niniejszej informacji wszystkim kierownikom oddziałów naszej firmy.


 


..................

 


Z poważaniem,


 Pełnomocnictwa


Podobne wzory dokumentów