Anulowanie części zamówienia

51 pobrań

814 wyświetleń

Anulowanie części zamówienia jest dokumentem, który jest stosowany do poinformowania strony wysyłającej towar, o rezygnacji z ich usług, ze względu na niepełną wysyłkę. W dokumencie należy zamieścić dane adresata, datę dokonania zamówienia oraz datę otrzymania przesyłki. W dokumencie można również zawrzeć dodatkowe powodu anulowania zamówienia, które mogą być rozmaite. Pismo należy własnoręcznie podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Wzory dokumentów dostępne są do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


 


 


 


 


ANULOWANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


 


 


Adresat:


..................


..................
.................. ..................


 


..................

 


W związku ze złożonym zamówieniem z dnia .................., którego kopię załączam, informuję, że z powodu niepełnej wysyłki, którą otrzymaliśmy od Państwa dnia .................., anulujemy pozostałą część zamówienia. Niestety w terminie późniejszym nie będziemy już nią zainteresowani.


Prosimy o wystawienie rachunku na już przyjęty przez nas towar.


 


 


 


Z poważaniem,


 


 


.........................................................


(podpis)


Różne


Podobne wzory dokumentów