Akt małżeństwa

1158 pobrań

2089 wyświetleń

Uzyskanie aktu małżeństwa następuje na skutek złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, kierowanego do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Niezbędne są dane wnioskodawcy, umieszczane w górnej części pisma. W głównej treści dokumentu wnioskujący zaznacza rodzaj aktu, który chce uzyskać, podając również liczbę potrzebnych egzemplarzy. Wpisuje dane osoby, o której akt wnioskuje, rok urodzenia, datę zawarcia związku małżeńskiego, określa się pokrewieństwo oraz cel wydania dokumentu. Na końcu wnioskujący składa czytelny podpis.

Popularne zapytania:

  • akt małżeństwa
  • nowy akt zawarcia związku małżeńskiego wzór

Podobne wzory dokumentów