dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Umowa użyczenia

 UMOWA UŻYCZENIA

 

 

zawarta w dniu w pomiędzy:

zam. przy w
zwanym dalej Użyczającym

a


zam.

zwanym dalej Biorącym.