Świadectwo pracy

444 pobrań

904 wyświetleń

"Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku zatrudnienia. Takie pismo jest wymagane podczas ubiegania się o nową pracę (potwierdza staż zatrudnienia oraz zajmowane dotąd stanowisko), zaś po przyjęciu do nowej firmy służy jako podstawa do naliczenia urlopu w danym roku kalendarzowym. W przypadku ubiegania się o emeryturę z ubezpieczenia społecznego jest oficjalnym potwierdzeniem długości stażu pracy. Kategoria ""Praca - zaświadczenia"" obejmuje gotowe wzory dokumentów kadrowych. Poniższe pismo można pobrać w formacie PDF. Standardowy szablon zawiera wszelkie istotne informacje wymagane na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r."

Praca

Popularne zapytania:

  • wzór świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych
  • wzór świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach
  • wzór świadectwa pracy ucznia
  • wzór swiadectwo pracy
  • wzór swiadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach
  • wzór podania wydanie świadectwa pracy
  • wzor swiadectwa pracy
  • wniosek o świadectwo pracy wzór
  • treść świadectwa pracy przykład
  • świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach-druki

Podobne wzory dokumentów