dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Informacje/zgłoszenia
Wyświetlono:

199603

Pobrano:

87517

Podgląd dokumentu:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

 

  1. Imię (imiona) i nazwisko
   ........................................

  2. Imiona rodziców
   ........................................

  3. Data urodzenia ........................................

  4. Obywatelstwo
   ........................................

  5. Numer ewidencji (PESEL)
   ........................................

  1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ........................................

  2. Miejsce zamieszkania
   ........................................

   ........................................ ........................................

   

  Adres do korespondencji
  ........................................
  ........................................ ........................................

  8. Wykształcenie

  ........................................

   

  ........................................

  9. Wykształcenie uzupełniające

  ........................................

  10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia


  ........................................

  11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ........................................

  12. Stan rodzinny

  ........................................

  13. Powszechny obowiązek obrony:

  a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ........................................

  b) stopień wojskowy ........................................

  numer specjalności wojskowej ........................................

  c) przynależność ewidencyjna do WKU ........................................

  d) numer książeczki wojskowej ........................................

  e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ........................................

  14. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:

  ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

   

  15. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1,2,3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria........................................numer ........................................

  wydanym przez ........................................

  w ........................................

  albo innym dowodem tożsamości ........................................

   

   

   

  ........................................,dn. ........................................

   

  ........................................................

  podpis

   

   
   
  Podobne dokumenty

  Karta ewidencyjna ławnika

  pobrano

  246

  razy

  Kategoria: Różne

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: ewidencja  karta  ławnik  sąd

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  pobrano

  348

  razy

  Kategoria: Różne

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: kandydatura  ławnik  sąd  zgłoszenia

  Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

  pobrano

  932

  razy

  Kategoria: Różne

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: dziecko  przdszkole  świetlca  zgłoszenie

  Protokół inwentaryzacji kasy

  pobrano

  7360

  razy

  Kategoria: Biznes

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: inwentaryzacja  kasa  protokół