dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Praca
Typ:Informacje/zgłoszenia
Wyświetlono:

202750

Pobrano:

90021

Podgląd dokumentu:

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

 

  1. Imię (imiona) i nazwisko
   ........................................

  2. Imiona rodziców
   ........................................

  3. Data urodzenia ........................................

  4. Obywatelstwo
   ........................................

  5. Numer ewidencji (PESEL)
   ........................................

  1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ........................................

  2. Miejsce zamieszkania
   ........................................

   ........................................ ........................................

   

  Adres do korespondencji
  ........................................
  ........................................ ........................................

  8. Wykształcenie

  ........................................

   

  ........................................

  9. Wykształcenie uzupełniające

  ........................................

  10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia


  ........................................

  11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ........................................

  12. Stan rodzinny

  ........................................

  13. Powszechny obowiązek obrony:

  a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ........................................

  b) stopień wojskowy ........................................

  numer specjalności wojskowej ........................................

  c) przynależność ewidencyjna do WKU ........................................

  d) numer książeczki wojskowej ........................................

  e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ........................................

  14. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:

  ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

   

  15. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1,2,3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria........................................numer ........................................

  wydanym przez ........................................

  w ........................................

  albo innym dowodem tożsamości ........................................

   

   

   

  ........................................,dn. ........................................

   

  ........................................................

  podpis

   

   
   
  Podobne dokumenty

  Metryka sprawy

  pobrano

  64

  razy

  Kategoria: Pisma procesowe

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: metryka sprawy

  Zgłoszenie szkody

  pobrano

  64

  razy

  Kategoria: Różne

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: zgłoszenia

  Karta ewidencji odpadu

  pobrano

  49

  razy

  Kategoria: Różne

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: ewidencja odpadu

  Rejestr wypadków przy pracy

  pobrano

  102

  razy

  Kategoria: Praca

  Typ: Informacje/zgłoszenia

  Tagi: rejestr wypadków