Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

700 pobrań

6697 wyświetleń

Dokument rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron to pismo, dzięki któremu pracownik może bardzo szybko rozwiązać umowę z pracodawcą bez konieczności zachowania określonych w kodeksie pracy terminów oraz okresów wypowiedzenia. W piśmie tym strona umowy o pracę występuje z prośbą o jej rozwiązanie, proponując jednocześnie termin jej zakończenia. Dla skuteczności rozwiązania umowy w tej formie pismo to wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron (pracownika i pracodawcy) poprzez złożenie odpowiednich podpisów na dokumencie. Wzory dokumentów rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron znajdują się w załączniku.

Podgląd dokumentu

 


.................., ..................r.


 


Pracownik:


.................. 


.................. ..................Pracodawca:..................
..................


.................. .................. 


..................

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron


 


 


Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ..................r. pomiędzy .................. a .................., na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień ..................r.


 


..................

 


Z poważaniem
 Praca

Popularne zapytania:

  • zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej
  • zwory wypowiedzenia umowy za poorzumieniem stron
  • zwolnienie za porozumieniem stron wzór doc
  • zwolnienie za porozumieniem stron wzór
  • zwolnienie za porozumieniem stron pismo
  • zwolnienie za porozumieniem stron
  • zwolnienie z pracy za porozumieniem stron wzór
  • zwolnienie z pracy za porozumieniem stron
  • zwolnienie na mocy porozumienia stron
  • zwolnieni za porozumieniem stron

Podobne wzory dokumentów