dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Informacje/zgłoszenia
Wyświetlono:

77643

Pobrano:

29856

Podgląd dokumentu:

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto dnia ........................................r. w ........................................ pomiędzy: ........................................wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców o numerze ........................................, zwanym dalej Pracodawcą,

a

........................................ legitymującym się dowodem osobistym seria........................................numer........................................
zamieszkałym przy ul......................................... , PESEL: ........................................ , NIP ........................................, zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ........................................r. zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą
w dniu........................................r.

§ 2

W miejsce dotychczasowych zapisów umowy mówiących o :

........................................

będą obowiązywały następujące postanowienia:

........................................

§3

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 
Podobne dokumenty

Karta ewidencyjna ławnika

pobrano

196

razy

Kategoria: Różne

Typ: Informacje/zgłoszenia

Tagi: ewidencja  karta  ławnik  sąd

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

pobrano

283

razy

Kategoria: Różne

Typ: Informacje/zgłoszenia

Tagi: kandydatura  ławnik  sąd  zgłoszenia

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

pobrano

767

razy

Kategoria: Różne

Typ: Informacje/zgłoszenia

Tagi: dziecko  przdszkole  świetlca  zgłoszenie

Protokół inwentaryzacji kasy

pobrano

6739

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Informacje/zgłoszenia

Tagi: inwentaryzacja  kasa  protokół