dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pełnomocnictwa
Typ:Pełnomocnictwa
Wyświetlono:

225584

Pobrano:

61675

Podgląd dokumentu:

........................................ ........................................r.


 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

OGÓLNE

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a,........................................ , działając w imieniu ........................................ z siedzibą w ........................................, ........................................

udzielam niniejszym

........................................

 

pełnomocnictwa do występowania w imieniu ........................................ z siedzibą w ........................................ we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością, a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych.

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

 

 

Mocodawca


..........................................................

 

 
 
Podobne dokumenty

Odwołanie pełnomocnictwa

pobrano

11685

razy

Kategoria: Pełnomocnictwa

Typ: Pełnomocnictwa

Tagi: odwołanie  pełnomocnictwo

Złożenie prokury przez prokurenta

pobrano

1389

razy

Kategoria: Pełnomocnictwa

Typ: Pełnomocnictwa

Tagi: odwołanie prokury  prokura  prokurent  złożenie prokury

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

pobrano

27552

razy

Kategoria: Pełnomocnictwa

Typ: Pełnomocnictwa

Tagi: pełnomocnictwo  umowy  zawieranie umów

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

pobrano

3230

razy

Kategoria: Pełnomocnictwa

Typ: Pełnomocnictwa

Tagi: cywilna  pełnomocnictwo  spółka