Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

9 pobrań

36 wyświetleń

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje w szczególnych przypadkach zwolnienie od poniesienia tego typu opłat. Osoba fizyczna,która musiałaby je uiścić, a znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, może pobrać i wypełnić gotowe wzory dokumentów, takie jak bieżący formularz. Druk zawiera pouczenie oraz instrukcję wypełniania - poza uzupełnieniem informacji w poszczególnych polach, zaleca się by w punkcie 7 oraz 8. Szczegółowo wymienić wszelkie rodzaje zobowiązań oraz wierzytelności, koszty ponoszone z tytułu leczenia, utrzymaniamieszkania, itp oraz dodatkowo dołączyć rachunki, faktury czy paragony.


Podobne wzory dokumentów