Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej

13 pobrań

95 wyświetleń

Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej to prosty, jednostronnicowy dokument, w którym osoba prowadząca własną firmę deklaruje wolę zaprzestania wykonywania swojej działalności. Wypełniony dokument, zawierający dane osobowe zgłaszającego, numer zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, dane podmiotu, do którego składane jest zgłoszenie oraz dzień zaprzestania wykonywania działalności, stanowi sposób na wypełnienie jednej z formalności, związanych z likwidacją działalności gospodarczej. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie spełniają wymogi formalne przy załatwianiu poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

.................., dn. ..................r.


 


....................................


 


.................. ..................


Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
..................


 1. Zgłaszający likwidację:..................
zamieszkały w .................. .................. ..................

  1. Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr : ..................  ..................


  1. Likwidacja nastąpiła z dniem:..................r.  Biznes

  Popularne zapytania:

  • zus zgłoszenie likwidacji
  • zgłoszenie zamknięcia działalności gospodarczej
  • zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej
  • zgloszenie likwidacji dzialalnosci do urzędu skarbowego
  • zawiadomienie o likwidacji działalnośc gospodarczeji
  • zaświadczenie o zamknięciu działalności gospodarczej urząd miasta racibórz
  • zamknięcie działalności gospodarczej wzór
  • zamknięcie działalności gospodarczej pismo
  • zamknięcie działalności gospodarczej druk
  • zamknięcie działalności gospodarczej

  Podobne wzory dokumentów