Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw

69 pobrań

125 wyświetleń

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw to dokument, stanowiący integralną część dokumentów aplikacyjnych składanych przez osoby, które ubiegają się o przyjęcie do pracy na wolnym stanowisku w służbie cywilnej. Oświadczenie kandydata powinno zawierać datę, miejscowość, dane osoby ubiegającej się o pracę oraz podpis kandydata. Jeżeli procedura rekrutacyjna nie przewiduje innego trybu, pismo składane jest wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • wzór oświadczenia o posiadanym obywatelstwie
  • óświadczenie o korzystaniu z pełni praw obywatela
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie wzór
  • oswiadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • dokumentu oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Podobne wzory dokumentów