Wniosek o zatarcie skazania

12 pobrań

131 wyświetleń

Wniosek o usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Karnego - stosownie do podstawy prawnej, Art. 106 i 107 KK, należy przedłożyć celem wykreślenia z rejestru skazanych. Wypełniony 1-stronicowy druk składa się do sądu, który wydał wyrok skazujący. Uzupełniając tego typu wzory dokumentów, wnioskodawca podaje dokładną sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania wyroku. Dodatkowo, należy odpowiednio umotywować prośbę. Wniesienie tego typu prośby jest odpłatne - koszt 45 zł. Wykreślenie z rejestru skazanych oznacza w praktyce, że dana osoba, ubiegając się o zatrudnienie, może przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Podgląd dokumentu

  

.................., dnia ..................r.


 


 


..................


..................


 


....................................


 


Sąd Rejonowy w ..................


Wydział ..................Sąd Okręgowy w ..................


Wydział .................. 


Sygn. akt .................


..................

 


 


WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA


 


Zwracam się z wnioskiem o zatarcie skazania z wyroku tut. Sądu z dnia ..................sygn. akt ...................


 


..................

UZASADNIENIE


..................


 


 


 


.................................................


(własnoręczny podpis)


 


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zatarcie skazania formularz
  • wzór zatarcie wyroku
  • wzór wniosku o zatarcie niekaralności
  • wzor wniosku o zatarcie skazania
  • wniosek o zatarcie wyroku
  • wniosek o zatarcie skazania wzór
  • wniosek o zatarcie skazania wzory pism
  • wniosek o zatarcie skazania
  • wniosek o zatarcie kary wzór
  • wniosek o zatarcie kary

Podobne wzory dokumentów