Aneks do umowy najmu

518 pobrań

1470 wyświetleń

Aneks do umowy najmu to dokument zmieniający pewne postanowienia zawartej już umowy. Niektóre umowy znajdujące zastosowanie w obrocie gospodarczym, ze względu na długi czas obowiązywania lub z uwagi na okoliczności, które wynikły w czasie ich trwania, wymagają wprowadzenia określonych zmian. Tym celom służy właśnie aneks. Aneks powinien zostać zawarty w formie pisemnej, o ile postanowienia umowy nie mówią inaczej, pod rygorem nieważności. Jeżeli obowiązująca umowa ma formę aktu notarialnego, aneks powinien być spisany właśnie w takiej formie. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • zmiana wynajmującego aneks do umowy
  • zmiana strony umowy najmu wzór
  • zmiana stron w umowie najmu
  • zmiana stron umowy najmu
  • zmiana najemcy aneks
  • zmiana do umowy najmu-wzór
  • zbycie nieruchomości a umowa najmu aneks do umowy
  • załącznik do umowy najmu mieszkania wzór
  • wzór aneksu do umowy najmu zmiana najemcy
  • wzór aneksu do umowy najmu

Podobne wzory dokumentów