dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

22695

Pobrano:

6829

Podgląd dokumentu:

 

 

........................................, dnia ........................................r.

Sąd Rejonowy

w ........................................

Wydział ........................................

Sąd Okręgowy

w ........................................

Wydział ........................................

Sygn. akt ........................................

Imię, nazwisko, adres zamieszkania

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Wnoszę o ustanowienie mi obrońcy z urzędu, ponieważ znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

UZASADNIENIE

........................................

................................

własnoręczny podpis

 
Podobne dokumenty

Wniosek o wydanie formularza E106

pobrano

900

razy

Kategoria: Różne

Typ: Wnioski

Tagi: e106  ekuz  NFZ

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

pobrano

420

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: dom pomocy społecznej  pomoc socjalna  pomoc społeczna  UW

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

pobrano

415

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  urząd wojewódzki  uw

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobrano

1541

razy

Kategoria: Dla cudzoziemców

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  udostępnienie