Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem

186 pobrań

889 wyświetleń

Wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem jest pismem zgłaszanym do Sądu Rejonowego bądź Sądu Okręgowego. Dokument ten składa się szczególnie w sytuacjach, gdy mamy zamiar odwoływać się od takiego wyroku. Aby wniosek był skuteczny i mógł zostać rozpatrzony, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy. Inne ważne dane do uzupełnienia to siedziba oraz wydział sądu, a także imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy. Przykładowy druk ma objętość 1 strony A4 - podobnie jak inne wzory dokumentów z naszego portalu, można go pobrać i wydrukować, czy też edytować w dowolnym programie Office lub PDF. Zgłoszenie wniosku do sądu nie podlega opłacie.

Podgląd dokumentu

  

 .................., dnia ..................r.
..................


..................


.................. ..................Sąd Rejonowy


w ..................


Wydział ..................


..................

Sąd Okręgowy


w ..................


Sygnatura akt .......                             Wydział ..................


..................


Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniemWnoszę o wydanie odpisu wyroku  z dnia ..................r. z uzasadnieniem. 


 ................................................


(własnoręczny podpis)

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku o wydanie o wyroku z uzasadnieniem
  • wzór wniosku o uzasadnienie wyroku karnego
  • wzór wniosku do sądu o wydanie wyroku
  • wzór wniosku do sądu o wydanie wyrok
  • wzór uzasadnienia wyroku
  • wzór podania o wydanie prawomocnego wyroku bartoszyce
  • wzór pisma o wydanie wyroku sądowego wraz z uzasadnieniem
  • wzór pisma o wydanie wyroku
  • wzór pisma o przysłanie wyroku z uzasadnieniem
  • wzór pisma o odpis wyroku sądu

Podobne wzory dokumentów