dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

5746

Pobrano:

1245

Podgląd dokumentu:

 

 

........................................, dnia ........................................

 

 

 

Sąd Okręgowy

w ........................................

Wydział Cywilny Rodzinny

 

 

Wnioskodawca: ........................................................................................................................

Pełnomocnik: ................................................................................ ........................................

Uczestnik: były współmałżonek - adres zamieszkania

 

 

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

 

Wnoszę o:

1) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu ........................................ z dnia ........................................r. do numeru sprawy ........................................ dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ........................................r. pomiędzy........................................oraz ........................................,

2) ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

UZASADNIENIE

 

........................................

 

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1) 2 odpisy wniosku,

2) odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności + 2 egz. kopii,

3) oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego + 2 egz. kopii,

4) odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,

 
Podobne dokumenty

Wniosek o wydanie formularza E106

pobrano

873

razy

Kategoria: Różne

Typ: Wnioski

Tagi: e106  ekuz  NFZ

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

pobrano

406

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: dom pomocy społecznej  pomoc socjalna  pomoc społeczna  UW

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

pobrano

405

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  urząd wojewódzki  uw

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobrano

1512

razy

Kategoria: Dla cudzoziemców

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  udostępnienie