dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

6238

Pobrano:

1303

Podgląd dokumentu:

 

 

........................................, dnia ........................................

 

 

 

Sąd Okręgowy

w ........................................

Wydział Cywilny Rodzinny

 

 

Wnioskodawca: ........................................................................................................................

Pełnomocnik: ................................................................................ ........................................

Uczestnik: były współmałżonek - adres zamieszkania

 

 

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

 

Wnoszę o:

1) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu ........................................ z dnia ........................................r. do numeru sprawy ........................................ dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ........................................r. pomiędzy........................................oraz ........................................,

2) ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

UZASADNIENIE

 

........................................

 

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1) 2 odpisy wniosku,

2) odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności + 2 egz. kopii,

3) oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego + 2 egz. kopii,

4) odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,

 
Podobne dokumenty

Wn-U-G

pobrano

240

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Wnioski

Tagi: Wn u g  wnioski

Podanie o przyjęcia na studia

pobrano

131

razy

Kategoria: Studia

Typ: Wnioski

Tagi: podanie na studia

KRS WM

pobrano

34

razy

Kategoria: Krajowy Rejestr Sądowy

Typ: Wnioski

Tagi: krs  krs wm

KRS W3

pobrano

41

razy

Kategoria: Krajowy Rejestr Sądowy

Typ: Wnioski

Tagi: krs  krs w3