Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

216 pobrań

523 wyświetleń

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Zgodnie z przepisami prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka, w ściśle określonym wymiarze i zakresie. Rodzic lub opiekun wnioskujący o urlop wychowawczy, jest zobligowany do złożenia oświadczenia potwierdzającego fakt niekorzystania z prawa do urlopu i samego urlopu, przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wzory dokumentów, łącznie z oświadczeniem o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • zaświadczenie o urlop wychowawczy
  • zaswiadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • wzór oświadczenie ojca dziecka o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • wzór oświadczenie małżonka o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • wzór oświadczenia ojca o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • wzór oświadczenia ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego
  • wzor oswiadczenia o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • wniosek o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • wniosek o niekorzystanie z urlopu wychowawczego
  • wniosek o nie korzystanie z urlopu wychowawczego przez drugiego z rodziców

Podobne wzory dokumentów