Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

277 pobrań

904 wyświetleń

Urlop ojcowski należy się każdemu pracownikowi w określonym przez ustawodawcę wymiarze i powinien zostać udzielony do ukończenia przez dziecko roku. Urlop ten udzielany jest na wniosek pracownika, który, formułując stosowane pismo, powinien podać w nim: swoje pełne dane, dane i adres siedziby pracodawcy, datę i miejsce sporządzenia wniosku, a także okrasić datę rozpoczęcia urlopu oraz datę jego zakończenia. Wzory dokumentów o udzielnie urlopu ojcowskiego (udostępniono poniżej) wymagają także podania podstawy prawnej, a także wskazania dokładnej daty urodzenia dziecka. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę oraz dostarczony pracodawcy w oryginalne.

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku ojcowskiego
  • wzór wniosku o urlop ojcowski 2013
  • wzór wniosku o urlop ojcowski
  • wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego
  • wzór urlop ojcowski
  • wzór podania ojcowski
  • wzór podania o urlop tacierzyński
  • wzór podania o urlop ojcowski
  • wzór pisma o urlop tacierzynski
  • wzór o urlop tacierzyński

Podobne wzory dokumentów