Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia - dla nauczycieli

270 pobrań

374 wyświetleń

Formularz wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, jest dokumentem kierowanym przez pedagoga do pracodawcy. Wniosek ten stanowi podstawę do udzielenia nauczycielowi należnego mu, płatnego urlopu, niezbędnego do odzyskania pełni zdrowia i siły do dalsze pracy zawodowej. Wzory dokumentów, stanowiące formularze takiego wniosku, powinny bezwzględnie posiadać określoną podstawę prawną, a także pełne dane wnioskodawcy - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz dane podmiotu, do którego kierowany jest wniosek. We wniosku zawrzeć należy również informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Jednostronicowy wniosek (do pobrania poniżej) powinien zostać uzupełniony o własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Popularne zapytania:

  • zawiadczenie urlop dla poratowania zdrowia
  • wzór wniosku o urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela
  • wzór wniosku o urlop dla poratowania zdrowia
  • wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
  • wzór wniosek na urlop zdrowotny dla nauczyciela
  • wzór podania o urlop na poratowanie zdrowia
  • wzór podania do dyrektora szkoly o udzielenie urlopu
  • wzór dokumentu na udzielenie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli
  • wzór dokumentów do urlopu zdrowotnego nauczyciela
  • wnioski o urlop zdrowotny

Podobne wzory dokumentów