Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

428 pobrań

1063 wyświetleń

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, jest dokumentem potwierdzającym, iż dana osoba jest osoba, która dysponend, w dniu składania oświadczenia, pełnia praw, a zatem, nie pozsiada żadnych ograniczeń niezwianych z uczestniczeniem w czynnościach prawnych. Formularz oświadczenia stanowi niezbędny załącznik kandydata, starającego się na przykład o zatrudnienie w sektorze administracji publicznej. Wzory dokumentów stanowiące oświadczenie o zdolności do czynności prawnych mogą się nieco od siebie różnić, jednak zawsze należy w nich podać datę i miejsce sporządzenia dokumentu, dane osoby, która składa oświadczenie oraz czytelny, oryginalny podpis. Uniwersalny formularz oświadczenia, do pobrania poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • zdolność prawna
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawne
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw
  • O Świadczenie O Pełni Praw Publicznych
  • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 2015
  • świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych przez kandydata
  • zaświadczenie do o zdolności do czynności
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Podobne wzory dokumentów