Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

243 pobrań

499 wyświetleń

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, jest dokumentem potwierdzającym, iż dana osoba jest osoba, która dysponend, w dniu składania oświadczenia, pełnia praw, a zatem, nie pozsiada żadnych ograniczeń niezwianych z uczestniczeniem w czynnościach prawnych. Formularz oświadczenia stanowi niezbędny załącznik kandydata, starającego się na przykład o zatrudnienie w sektorze administracji publicznej. Wzory dokumentów stanowiące oświadczenie o zdolności do czynności prawnych mogą się nieco od siebie różnić, jednak zawsze należy w nich podać datę i miejsce sporządzenia dokumentu, dane osoby, która składa oświadczenie oraz czytelny, oryginalny podpis. Uniwersalny formularz oświadczenia, do pobrania poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
  • zdolność do czynności prawnych druk
  • zaświadczenie do o zdolności do czynności
  • www.oświadczenie o pełnej zdolności do czynnosci
  • świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych przez kandydata
  • owiadczenia ze posiadam zdolność do czynności prawnych
  • oświadczenie składam pod odpowiedzialnością prawną
  • oświadczenie o zdolności do pracy wzór
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych wzór
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych

Podobne wzory dokumentów