Protokół inwentaryzacji kasy

23 pobrań

69 wyświetleń

Protokół inwentaryzacji kasy to dokument, który znajduje zastosowanie w firmach i placówkach, które w swojej działalności wykorzystują kasę gotówkową. Kasa gotówkowa podlega przede wszystkim inwentaryzacji na koniec roku obrotowego, ale może także być przeprowadzona w związku ze zmianą kasjera lub do celów kontrolnych także w ciągu roku. W protokole inwentaryzacji, osoba odpowiedzialna za kasę wypełnia informacje o stanie gotówki w kasie w podziale na ilości poszczególnych nominałów informując jednocześnie o saldzie kasowym na dany dzień oraz o ewentualnie występującej nadwyżce lub niedoborze (wskazując przy tym na ich prawdopodobne przyczyny). Protokół inwentaryzacji kasy jest następnie podpisywany przez członków zespołu spisowego oraz osobę odpowiedzialną materialnie za kasę gotówkową. Wzory dokumentów protokołu inwentaryzacji kasy znajdują się w załączniku.

Biznes

Popularne zapytania:

  • stan kasy wzór
  • protokół skontrum wzór pdf
  • protokół inwentaryzacyjny wzór
  • protokół inwentaryzacji kasy wzór
  • protokół inwentaryzacja
  • protokól inwentaryzacji kasy
  • inwentaryzacja kasy wzór
  • inwentaryzacja kasy protokół
  • inwentaryzacja kasy druk
  • inwentaryzacja kasy

Podobne wzory dokumentów