Protokół inwentaryzacji kasy

42 pobrań

205 wyświetleń

Protokół inwentaryzacji kasy to dokument, który znajduje zastosowanie w firmach i placówkach, które w swojej działalności wykorzystują kasę gotówkową. Kasa gotówkowa podlega przede wszystkim inwentaryzacji na koniec roku obrotowego, ale może także być przeprowadzona w związku ze zmianą kasjera lub do celów kontrolnych także w ciągu roku. W protokole inwentaryzacji, osoba odpowiedzialna za kasę wypełnia informacje o stanie gotówki w kasie w podziale na ilości poszczególnych nominałów informując jednocześnie o saldzie kasowym na dany dzień oraz o ewentualnie występującej nadwyżce lub niedoborze (wskazując przy tym na ich prawdopodobne przyczyny). Protokół inwentaryzacji kasy jest następnie podpisywany przez członków zespołu spisowego oraz osobę odpowiedzialną materialnie za kasę gotówkową. Wzory dokumentów protokołu inwentaryzacji kasy znajdują się w załączniku.

Biznes

Popularne zapytania:

  • inwentaryzacja
  • wzór z protokułu kasy na koniec roku
  • inwentaryzacja kasy wzór
  • inwentaryzacja kasy protokół
  • protokół inwentaryzacyjny wzór
  • kasa
  • protokół inwentaryzacji kasy
  • protokół inwentaryzacji kasy wzór
  • protokół skontrum wzór pdf
  • inwentaryzacja kasy

Podobne wzory dokumentów