Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

885 pobrań

2599 wyświetleń

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia jest typem dokumentu, który aby został wypełniony prawidłowo, powinien posiadać między innymi informacje takie jak: dokładne dane osobowe osoby upoważniającej, miejscowość oraz datę, a także numer dowodu osobistego osoby upoważniającej jak i osoby upoważnionej. Niezbędne jest również podanie dokładnych danych osobowych osoby upoważnianej. Na końcu dokumentu powinien znajdować się czytelny podpis osoby upoważniającej. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • zus upoważnienie
  • zaświadczenie o posiadaniu upoważnienia do odbioru poczty
  • zaświadczenie o niekaralności upoważnienie
  • zaswiadczenie zus upowazniony
  • zaswiadczenie o upowaznieniu
  • zaswiadczenie drugiej osoby odebrania dokumentów
  • wzór upoważnienie do odebrania u s zaświadczenia skierniewice
  • wzór upoważnienie do odbioru prawa jazdy innej osoby
  • wzór upoważnienie do odbioru dokumentów
  • wzór upoważnienie do odbioru

Podobne wzory dokumentów