Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

231 pobrań

688 wyświetleń

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jest typem dokumentu, który należy składać w odpowiednim oddziale Urzędu Skarbowego. Prawidłowo wypełnione zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać informacje takie jak: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania a także własnoręczny, czytelny podpis, który powinien znajdować się na końcu dokumentu. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • wzór oświadczenie że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie
  • wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  • wzory oswiadczen o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  • wzor oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • www.oświadzcenie że kandydat nie był prawomocnie skazany
  • świadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie

Podobne wzory dokumentów