Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/ kosztów sądowych

117 pobrań

1316 wyświetleń

W przypadku gdy nałożona została na Ciebie grzywna, lub jesteś zobowiązany do poniesienia kosztów sądowych a Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na spłatę zobowiązania możesz wnieść wniosek o rozłożenie płatności na raty. Poniższe wzory dokumentów należy wypełnić podając liczbę rat o jaką wnioskujemy oraz odpowiednio uzasadnić swoją prośbę. Warto dołączyć w załącznikach zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument, który potwierdzi wysokość naszych dochodów. Wniosek ten składamy w Sądzie, który obciążył nas grzywną/kosztami.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................r.


..................


 


..................


.................. ..................


 


..................

Sąd Rejonowy w..................


Wydział ..................


 


Sygn. akt ..................

Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


 


 


..................

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY


..................


 


Wnoszę o rozłożenie .................. w kwocie ..................zł orzeczonych wyrokiem Sądu.................. z dnia ..................r. sygn. akt .................. na


..................

 


..................

UZASADNIENIE


 


..................

 


 


 


.......................................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzur wniosku rozłorzenia grzywny na raty
  • wzór wniosku o rozłożenie na raty kary grzywny
  • wzór rozłożenia kolegium na raty
  • wzór rozłożenia grzywny na raty
  • wzór podanie o rozłożenie grzywny na raty
  • wzór podania o rozłożenie wyroku na raty
  • wzór podania o rozłożenie na raty
  • wzór podania o rozłozenie grzywny na raty
  • wzór podania do sądu o rozłożenie grzywny
  • wzór pisma o spłatę w ratach

Podobne wzory dokumentów