Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

51 pobrań

205 wyświetleń

W wypadku kiedy student nie zdąży zaliczyć wszystkich niezbędnych egzaminów i zaliczeń, a liczba punktów ECTS jest niewystarczająca do skorzystania z warunkowego przepuszczenia na kolejny semestr, możliwe iż niezbędne będzie złożenie podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. Podanie to musi zostać skierowane do Dziekana ds. Studenckich. Należy w nim zawrzeć dane osobowe zainteresowanego, powód przez który sesja miałaby zostać przedłużona oraz długość przedłużenia, o które się prosi. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Studia

Popularne zapytania:

  • wzór podania o przyspieszenie sesji
  • wzór podania o przedłużenie sesji
  • wzor podania na studiach o przedłużenie
  • wniosek podania o przedłużebnie sesji
  • uzasadnienie pisama o przedluzenie egzmaminu
  • podanie p przedłużenie sesji
  • podanie o przedłużenie sesji wyższa szkoła twp
  • podanie o przedłużenie sesji
  • podanie o przedluzenie sesji
  • podanie na uczelnię o przedłużenie sesji poprawkowej

Podobne wzory dokumentów