Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe

83 pobrań

262 wyświetleń

Dokument ten jest składany w celu poinformowania pracodawcy o tym, iż może dokonywać wypłat wynagrodzenia bezpośrednio na konto bankowe. Wniosek należy złożyć przełożony zakładu pracy. We wniosku należy zawrzeć podstawowe informacje osobowe (imię, nazwisko, PESEL), miejsce zamieszkania oraz NIP. W dalszej części wniosku znajduje się oświadczenie, w którym należy zawrzeć numer konta bankowego oraz nazwę banku, przez który jest obsługiwane konto. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie, poniżej.

Praca

Popularne zapytania:

  • zgoda zleceniobiorcy na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe
  • zgoda na przesyłanie wynagrodzenia na konto wzór
  • zgoda na przelew wynagrodzenia na konto druk
  • zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe
  • wzór oświadczenia o przelewaniu wynagrodzenia na konto
  • wyrażenie zgody na przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe
  • wyrażam zgodę na wypłacanie pensji do ręki
  • wypłata na konto
  • wynagrodzneie na konto banowe
  • wynagrodzenie na rachunek bankowy wzór

Podobne wzory dokumentów