Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

30 pobrań

199 wyświetleń

Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem na odbycie kary pozbawienia wolności w przypadku choroby uniemożliwiającej jej odbycie, lub też gdy odbycie kary doprowadziło by znacznego pogorszenia warunków bytowych rodziny, ma prawo do złożenia wniosku o odroczenie kary. Opłata za złożenie wniosku wynosi 80 złotych. Wzory dokumentów jakie znajdziesz poniżej ułatwią Ci jego napisanie. Wniosek ten złożyć należy do Sądu Rejonowego dla miejsca zamieszkania osoby, która wnioskuje o zawieszenie kary.

Podgląd dokumentu.................., dnia ..................r.


Imię, nazwisko,


adres zamieszkaniaSąd Rejonowy w..................


Wydział..................Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


Sygn. akt ..................


..................

 


WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY


POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze .................., orzeczonej wyrokiem Sądu ..................z dnia ..................r. sygn. akt .................. na okres .................. miesięcy.


..................


UZASADNIENIE

.................. 


................................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzrory pisma o odroczenia ośrodka dla nieletnich
  • wzor wniosku o odroczenie wykonania kary
  • wniosek odroczenie kary pozbawienia wolności
  • wniosek o przesuniecie wykonania godzinek
  • wniosek o ponowne odroczenie kary pozbawienia wolności wzór
  • wniosek o odroczenie wyroku pozbawienia wolnosci
  • wniosek o odroczenie wykonania kary wzór
  • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności uzasadnienie
  • wniosek o odroczenie wykonania kary
  • wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

Podobne wzory dokumentów