Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

198 pobrań

422 wyświetleń

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia jest dokumentem składanym do Sądu Rejonowego, którego celem jest uzyskanie wynagrodzenia powiększonego o kwotę odsetek, w związku z niedotrzymaniem terminu zapłaty. W dokumencie należy wpisać dane osobowe obu stron, trzeba umieścić informacje o co wnosi wnioskodawca oraz uzasadnienie. Można dodatkowo dołączyć wykaz załączników do wniosku. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej, poniżej.

Praca

Popularne zapytania:

  • zaległe wynagrodzenie pozew
  • zaległa wypłata pismo
  • wzór pozwu o zwrot niewypłaconego wynagrodzenia
  • wzór pozwu o spłatę należności zaległych
  • wzór pozwu do sądu pracy
  • wzór pozew sąd pracy
  • wzór pozew o wypłatę wynagrodzenia
  • wzór pozew do sądu pracy
  • wzór pisma o zaległe wynagrodzenie
  • wzór pisma do pracodawcy o wypłacenie zaległych wynagrodzeń

Podobne wzory dokumentów