Rachunek do umowy o dzieło

129 pobrań

676 wyświetleń

Rachunek do umowy o dzieło jest dokumentem podsumowującym wykonaną pracę. Pracownik podejmujący się tego typu pracy, dostaje swoje wynagrodzenie po wykonaniu dzieła. W rachunku należy umieścić imię i nazwisko zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz wpisać kwotę brutto, kwotę uzysku, kwotę do opodatkowania, podatek od wynagrodzenia oraz kwotę do wypłaty. Należy potwierdzić, iż praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................
Miejscowość i data


Rachunek

dot. umowy o dzieło z dnia ..................


 


Zleceniodawca:
..................


 


Zleceniobiorca:..................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.1. Kwota wynagrodzenia brutto:..................2. Kwota uzysku: ..................
20% lub 50% pozycji nr 1


3. Kwota do opodatkowania: ..................
różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2


4. Podatek od wynagrodzenia:..................
18% pozycji nr 3


5. Kwota do wypłaty:..................
różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4


(słownie: ..................)
........................................... ...............................................


Zleceniodawca Zleceniobiorca

Praca

Popularne zapytania:

  • wzur rachunku i umowy
  • wzór umowy o dzieło i rachunku
  • wzór umowy o dzieło i rachunek
  • wzór rachunku za wykonanie umowy zlecenia
  • wzór rachunku w umowie
  • wzór rachunku o dzieło
  • wzór rachunku dzieło z vatem
  • wzór rachunku do umowy zlecenia doc
  • wzór rachunku do umowy od dzieło
  • wzór rachunku do umowy o dzieło doc

Podobne wzory dokumentów