Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

674 pobrań

2258 wyświetleń

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem kierowanym do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Celem złożenia wniosku jest pisemne uzyskanie potwierdzenia niepełnosprawności zainteresowanego. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak dane osobowe osoby składającej wniosek, dane osobowe ewentualnego przedstawiciela, dla jakich celów wniosek zostaje złożony oraz jaka jest sytuacja społeczna i zawodowa zainteresowanego. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • niepełnosprawność
  • wniosek o orzeczenie niepełnosprawności
  • wniosek o grupę inwalidzką
  • wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności
  • druki wniosku o orzeczenie niepełnosprawności
  • wniosek o niepełnosprawności wzór
  • druk o niepełnosprawności
  • pcpr w Krotoszynie wniosek o grupę inwalidzką
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wniosek
  • nfz dokumenty o niepełnosprawności

Podobne wzory dokumentów