Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

214 pobrań

631 wyświetleń

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem kierowanym do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Celem złożenia wniosku jest pisemne uzyskanie potwierdzenia niepełnosprawności zainteresowanego. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak dane osobowe osoby składającej wniosek, dane osobowe ewentualnego przedstawiciela, dla jakich celów wniosek zostaje złożony oraz jaka jest sytuacja społeczna i zawodowa zainteresowanego. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • zus zmiana grupy inwalidzkiej
  • zus w sosnowcu numer pokoju gdzie oddac wniosek na rente
  • zus jakie dokumenty do orzeczenia o niepełnosprawności
  • zaświadczenie o niepełnosprawności wzór
  • zaświadczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności gofin
  • wzór wniosku o odwołanie od decyzji pcpr jak wzor wniosku
  • wzór pisma odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnym
  • wzór o niepełnosprawnosci
  • www.pup.starogard.pl

Podobne wzory dokumentów