Sprzeciw od nakazu zapłaty

121 pobrań

767 wyświetleń

Sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy, który możesz zastosować w przypadku postępowania upominawczego. Składa się go najpóźniej w dwa tygodnie po otrzymaniu nakazu zapłaty. Rozpoznaniem sprzeciwu zajmuje się ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw możesz wystosować również w przypadku nakazów orzeczonych przez e-sądy. Warto dodać, że wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie. Wzory dokumentów, jakie znajdziesz poniżej, pozwolą Ci w sposób szybki i prosty złożyć poprawnie napisany sprzeciw.

Podgląd dokumentu.................., dnia ..................r.Sąd Rejonowy


w ..................


Wydział Cywilny


Powód:..................zam...................


Pozwany: ..................zam. ..................


Sygn. akt ....................................

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO


W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYMOd nakazu zapłaty z dnia ..................r., wydanego przez Sąd Rejonowy w .................., doręczonego mi w dniu ..................r., wnoszę sprzeciw z wnioskiem o:


1. ..................


2. ..................


3. ....................................

UZASADNIENIE
.........................................................Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zarzut od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wzór
  • wzór sprzeciwu od zapłaty
  • wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
  • wzór sprzeciwu od nakazu
  • wzór sprzeciwu do zapłaty
  • wzór sprzeciwu do nakazu w postępowaniu upominawczym
  • wzór sprzeciwu
  • wzór pisma do sądu sprzeciw od wyroku zaocznego sprzeciw od nakazu zapłaty do wypełnienia online
  • wzór pisma do e-sądu

Podobne wzory dokumentów