Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

161 pobrań

500 wyświetleń

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest dokumentem kierowanym do danej jednostki Policji lub prokuratury w sytuacji, kiedy zostało się ofiarą przestępstwa. W dokumencie należy zawrzeć takie informacje jak dane pokrzywdzonego, dane jednostki do której zostaje złożone pismo, datę popełnienia przestępstwa oraz uzasadnienie. W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy oraz ewentualne dowody na poparcie swoich twierdzeń. Do wniosku można dołączyć dokumenty, do których było odniesienie w uzasadnieniu. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania poniżej.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zniesławienie pismo wzor
  • zgłoszenie przestępstwa wzór
  • zgłoszenie przestępstwa internetowego pismo
  • zgłoszenie przestępstwa do prokuratury
  • zgłoszenie przestępstwa
  • zgłoszenie popełnienie przestępstwa
  • zgłoszenie popełnienia przestępstwa wzór
  • zgłoszenie popełnienia przestępstwa na policji
  • zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa wzór
  • zgłoszenie na policje wzór

Podobne wzory dokumentów