Wniosek o przydział mieszkania

502 pobrań

1332 wyświetleń

Wniosek o przydział mieszkania należy złożyć w wydziale do spraw lokalowych właściwej jednostki władzy terytorialnej (urzędu gminy lub dzielnicy). Do wniosku należy dołączyć wymagane przez gminę oświadczenia i zaświadczenia. Są to między innymi dokumenty potwierdzające wysokość zarobków wnioskodawcy i członków jego rodziny. Osoby starające się o przydział mieszkania komunalnego, socjalnego lub innego lokalu z zasobów gminnych mogą wykorzystać wzory dokumentów załączonych poniżej. Złożenie wniosku rozpoczyna procedurę jego rozpatrywania i weryfikacji zawartych w nim danych. Na tej podstawie gmina / dzielnica wydaje decyzję o przydziale mieszkania lub odmowę przydziału.

Różne

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku o przyznanie mieszkania komunalnego
  • wzór wniosku o mieszkanie socjalne
  • wzór wniosku o mieszkanie
  • wzór przydziału lokalu socjalnego
  • wzór podania o przyznanie mieszkania
  • wzór podania o przydział mieszkania komunalnego
  • wzór podania o przydział mieszkania
  • wzór pisma podanie o mieszkanie socjalne
  • wzór pisma o mieszkanie
  • wzory podań o mieszkanie

Podobne wzory dokumentów